• تولید رزین های اکریلیک برای صنایع رنگ و پوشش

    Acrylic Resin for Paint & Coating

  • تولید رزین های اکریلیک صنایع چسب و بسته بندی

    Vinyl Acetate Copolymer & Styrene Acrylic Resins

  • تولید رزین های امولسیونی پایه آب صنایع شیمی ساختمان

    Emulsion Resins for Textile Industry
Recently of water-based emulsion resins special place himself among the various industries such as paint and coatings, adhesives industry, chemical industry, construction and textile industries has opened.

Raika Chem Company is proud to entry into the production of water-based emulsion resins can make a serious difference in the quality of these products.

Acrylic, styrene acrylic copolymer of vinyl acetate, vinyl acetate homo polymer resins, the company's main products.

This company also have the ability to produce products you requested.

Our Products

RCM - SA32

Details

RCM - SA34

Details

RCM - CO25

Details

RCM - CO22

Details
Latest Articles

All Rights Reserved
Designed by : Abrishamin
Copyright©2015 raikachem.com