رزین اکریلیک در چسب های حساس به فشار
1395/10/22

 

رزین اکریلیک چسب حساس به فشار

 

رزین اکریلیک در چسب های حساس به فشار

 

پليمرهاي آكريليكي ساختار شبک های دارند و نسبتاً نرم هستند.

اکریلیکها در مايعات با دمای جوش زیاد تبدیل به پليمر می شوند.

روش های سنتز اين پلیمرها به شکل در محلول، تعلیقی و امولسيوني

است. از نظر سنتز شيمي آلي، فن پليمرشدن امولسيوني از مه مترين و

بهترين فنون پليمرشدن اين قبيل مواد است

از كاربردهاي پليمرهاي آکریلکی، چسب های حساس به فشاراست. اين پليمرها در ساختار چسب، سطح ثابت و چسبناكي را

تشكيل م يدهند كه با وارد آمدن فشار به سرعت روي انواع مواد

مي چسبند. ترکیب پلیمرهای آکریلکی به طور ذاتی حساس به

فشار است. این پلیمرها از مونومرهای نرم (دمای انتقال شیش های

کم ) (، سخت (دمای انتقال شیشه ای زیاد) و مونومرهای عاملی در

. به طور معمول آلکیل زنجیر پلیمر تش یکل شده اند

آکریلا تها با 4 تا 17 کربن می توانند مونومري از چسبهاي

حساس به فشار باشند. ترکیب پلیمر پایه چسب حساس به فشار،

مبتنی بر پلیمرهای آکریلکی حاوی شاخه های جانبی فراوانی است

. ( که با پیوند استری با هم در ارتباط هستند )

خاصیت چسبندگی و کندن برای چسبها مهم است. در ساختار

- بوتیل، 2 -n چسب های حساس به فشار آکریلیکی، مونومرهای

اکتیل آکریلکی جزو مونومرهای نرم با دمای -n اتیل هگزیل و

شیش های کم هستند. این مونومرها باعث کندن آسان تر چسبها

می شوند. همچنین، در چسب های حساس به فشار آکریلیکی

مونومرهای متیل و اتیل آکریلکی دارای مقاومت داخلی هستند و

جزء مونومرهای سخت با دمای شیشه ای زیاد هستند.

پلیمرهای آکریلکی برای استفاده در چسبهای حساس به

فشار به سه حالت استفاده میشوند که شامل پلیمرهای بر پایه

. آب، حلال های آلی یا بدون حلال آلی هستند

چسب های حساس به فشار آکریلیکی شفاف هستند و زردرنگ

و نرم کننده ها دوام طولانی UV نمی شوند. این چس بها در برابر

. داشته و در برابر گرما نیز مقاوم هستند

از چسبهای حساس به فشار آکریلکیی در توليد برچسب ها، نوار

چسب ها، صنایع خودروسازی، فیلم های محافظ و موارد مشابه كه

به فشار حساس هستند، استفاده می شود. تمام محصولات حاصل از

چسب های حساس به فشار آکریلکیی به آساني قابل استفاده اند و به

سرعت تشكيل پيوند مي دهند. اين گونه چسبها پس از چسبیدن

احتياج به خنك كردن ندارند و اگر زمان چسبندگی طولانی شود،

چسب از بين نمي رود. كيفيت اين گونه چسب ها بستگی به تعادل

بين نيروي چسبندگي چسب و ماده چسبنده دارد.

 

 

چسبهای آکریلیکی حساس به فشار انحلال پذیر در آب

چسب های حساس به فشار انحلا لپذیر در آب، در ابتدا برای تولید

نوارچسبهای صنعتی یک رو، دورو و نوارچس بهای انتقال دهنده

استفاده می شدند. این چسبها به طور فزاینده در صنعت کاغذ برای

وصله زدن صفحات کاغذی طی تغ ییر و تعویض دستی حلقه کاغذ

استفاده می شوند . این نوع چسب ها هنگام تولید برچسبهای

انحلا لپذیر در آب با مصارف پزشکی نیز کاربرد دارند. ویژگی

بسیار مهم و غیرمعمول این نوع چسبها انحلا لپذیری آنها در آب

است که تا حد زیادی به ویژگیهای آبدوستی گروه های متصل به

مونومرهای زنجیر اصلی بستگی دارد. دمای انتقال شیشه ای

انحلال پذیر در آب، عامل اساسی برای ویژگی های چسب بوده و

عامل انحلال کوپلیمرهای سنتزی است. آل یکل آکریلات های قلیایی

مرغوب، برای ایجاد چسبندگی معمولا در آب انحلال پذیراند و

دمای شیشه ای شدن چسب نهایی را کاهش و چسبندگی را افزایش

می دهند . منبع: بسپارش فصلنامه علمي- ترويجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رزین اکریلیکچسب زنده رزین اکریلیک حساس به فشار .  رزین اکریلیک . چسب حساس به فشار .

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت رایکا شیمی می باشد
طراحی سایت : ابریشمین
Copyright©2015 raikachem.com